İsmailağa Tasavvuf Kütüphanesi

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد

İsmailağa Tasavvuf Kütüphanesi, tasavvuf ilmine dair yazılmış eserlerin cemedildiği bir ihtisas kütüphanesidir. Tasavvuf ricalinden ıstılahlarına, edep kitaplarından evrat mecmualarına; tasavvufun her bir mevzuunda yazılmış eserleri bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bu kütüphane aynı zamanda bir koleksiyon mahiyetindedir.

Nitekim geçtiğimiz asırda İslami eserlerin neşri hususunda İslam aleminde çok büyük bir mesafe kat edilmiş ama diğer ilimler arasında tasavvufa dair neşredilen eserlerin sayısı bir hayli noksan kalmıştır. Bu sebepledir ki kıymeti haiz nice tasavvuf eseri halen yazma eser kütüphanelerinde keşfedilmeyi ve yapılacak tahkik çalışmaları sayesinde okuyucusuyla buluşmayı beklemektedir. Neşredilmeyen ve dijital ortamdan ulaşılamayan çalışmalardan istifade etmek elbette ki mümkün olmamaktadır.

İşte bizim bu kütüphanemiz tasavvuf ilmine dair araştırma yapan, sufi büyüklerin hallerini, yaşadıklarını ve yazdıklarını merak edip inceleyen ehl-i ilim kimseler için büyük bir imkân sağlamaktadır. Başta Arapça, Türkçe ve Farsça dillerinde basılı olan ne kadar tasavvufi eser varsa yurt içi ve yurt dışından temin etmek suretiyle tasavvuf kütüphanesinde yerini almış ve almaya devam etmektedir. Henüz yazma eser halinde olan tasavvufi eserler önce dijital ortamda bir araya getirilip düzenlenmekte ve tıpkı basım yapmak suretiyle kütüphanemizin koleksiyonuna eklenmektedir.

Tasavvufa dair yazılan tezler, süreli yayınlar ve makaleler de tasavvuf kütüphanesinin muhteviyatı içerisindedir. Bunlardan yayınlanmış olanları temin edilerek, yayınlanmamış olanları ise izin dahilinde fotokopi çekilerek kütüphanemize eklenmektedir.

Tasavvuf kütüphanesinde yapılacak olan ilmi araştırmaları kolaylaştıracak ve günümüz şartlarında en mükemmel hale getirecek diğer bir hizmet ise dijital kütüphanedir. Dijital kütüphane çalışmasında mutasavvıf, sufi, şeyh ya da tasavvufa dair te’lifâtı bulunan yaklaşık 1000 civarında müellifin eserleri araştırılmakta ve bu eserlerin basılı ya da yazma hallerinin PDF’leri sisteme eklenmektedir. Bu sistem sayesinde kütüphanemiz ziyaretçileri kitapların kendisine ulaşabildiği gibi dijital versiyonlarına da ulaşabilecektir.

Eserlere kütüphanemizin tarama motoru üzerinden erişebilirsiniz.

Başa dön tuşu