Soru-Cevap

Kur’an’da Kadın “Tarla”ya Benzetilerek Tahkir mi Edilmektedir?

Soru: Kur’an’da kadın “tarla”ya benzetilerek tahkir mi edilmektedir?

Cevap: İlgili ayetin tamamı şu şekildedir; “Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir/tarlanızdır. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için (ahirete hazırlık olarak) güzel davranışlar takdim edin. Allah’a karşı gelmekten sakının ve hiç şüphesiz onun huzuruna varacağınızı bilin. (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele.” (Bakara, 223)

Bazı kişilerin bu ayetten kadına hakaret edildiği sonucuna varmasının sebebi, sanıyoruz ki Türkçede “tarla” kelimesinin zihinlerde çok parlak olmamasıdır. Halbuki o kelimeyi “ekinlik, ürünün bittiği yer” şeklinde tercüme edersek birçoklarında sorunun kalkacağını düşünmekteyiz. Zira ayette geçen “hars” (ekinlik, tarla) kelimesinin gayesi kadının doğurganlık özelliğini haiz olduğunu ifade etmektir.

Çocuk doğurmak gibi kutsi bir vazifeyi Cenab-ı Hakk erkeklere değil, kadınlara vermiştir. Dolayısıyla kadın tarla/ekinlik oluyorsa, erkek çiftçi, çocuk da ürün olmaktadır ve bu şekilde istiare sanatı icra edilmektedir.[1] Burada da herhangi bir hakaretin olmadığı aşikârdır.

Ayetin devamında “Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın” ifadesi de Yahudilerin batıl bir inancını nefyetmek için gelmiştir. Zira onlar, kocanın karısına arkasından önüne yaklaşırsa doğacak çocuğun şaşı olacağına inanıyorlardı.[2] Kur’an ise bunun doğru olmadığını, çocuğun hangi hastalık ile doğacağının o fiilin şekliyle alakası olmadığını göstermiş olmaktadır.

[1] Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Medâriku’t-Tenzil ve Hakâiku’t-Te’vîl, Dâru’l-Kelimi’t-Tayyib, 1/185.

[2] Buhârî, Sahih, No: 4528

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu