Soru-Cevap

İslâm Hak Din ise Müslümanlar Neden Bu Hâlde?

İslam, Müslümanların savunma sanayisi ile ilgilenmemelerini mi emreder? Yoksa gücümüzün yettiğince kuvvet hazırlamayı mı?[1] Tabiat ile hiç alakadar olmamamızı mı söyler? Yoksa göklerin ve yerin yaratılışına, güneşe, aya, bitkilere, yağmurlara bakıp üzerinde tefekkür etmemizi mi?[2]

Fikirler, Savunduğu Değerler ile Ölçülmelidir

Bir inanç veya fikir, savunmuş olduğu değerler üzerinde tartışılmalıdır. Komünizmi tenkit etmek için Stalin’e veya kapitalizmi eleştirmek için sanayi devrimi İngiltere’sine ihtiyaç duyulmaz. O fikrin varlık anlayışı, bilgi felsefesi, ahlakı ve siyaseti gibi fenomenlerine bakılır. Bunlarla ilgilenmeyip, şahısların karakterleri üzerinden bir fikre hücum etmek ciddiyetten uzak bir tutumdur.

İslam, kilisenin aksine bilimle hiçbir zaman sorun yaşamamıştır. Güneş merkezli evren modelini savunduğu için engizisyon mahkemelerinde yargılanan Galileo gibi örneklere İslam coğrafyasında rastlanmaz. Bilakis bir seneyi üç yüz altmış beş gün olarak hesaplayan Battânî’yi, “x” ifadesini ilk kez kullanan Harezmî’yi, ilk dünya haritasını çizen Piri Reis’i yetiştiren İslam medeniyetinden başkası değildir.

İslam Son Üç Asırdan mı İbarettir?

İslam’ı son üç yüzyıldaki haline bakarak tenkit etmek sığ bir düşüncenin neticesidir. Zira bu din on yedinci yüzyılda inmemiştir. Tarihinde hiçbir siyasi başarısı olmayan Arap toplumunu, on beş- yirmi sene içinde dünyanın iki büyük süper güçlerinden biri olan Sasani Devleti’ni fethedecek, diğer süper gücü olan Bizans’ı da epey zayıflatacak hale getiren tek dinamizm İslam’dır. Hemen ardından batıda Endülüs’e kadar giden, doğuda Çin sınırına dayanan medeniyet ve fütuhatın yegâne âmilidir İslam. On yedinci yüzyıla kadar dünyanın en büyük üç devletini sayacak olsak muhakkak ikisi İslam devleti olacaktır. Dolayısıyla Müslümanların maalesef birkaç yüzyıldır sürekli zulme maruz kalmaları, ekonomik olarak zayıf düşmeleri İslam ile nasıl bağdaştırılabilir? Böyle bir sebep-sonuç ilişkisi ne kadar tutarlı olacaktır? Tarih ortada iken günümüzde Müslümanların bu vaziyette olmasının sebebi İslam’a nasıl mâl edilebilir?

Sonuç olarak son birkaç yüzyıla bakarak “İslam bizi geri bırakıyor” önermesinde bulunmak, ya tarihî bir şuursuzluk veya art niyetli olmaktan öteye gitmeyecektir.


[1] Enfal, 60

[2] Âli İmran, 191; Nahl, 11; Nahl, 69; Nûr, 43

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu