Soru-Cevap

“Kabe’ye Yönelmek” Ona Tapmak mıdır?

Soru: İslam putperestleri eleştiriyor. Ama Müslümanlar da Kabe’ye tapmıyor mu?

Cevap: Bu soruyu soranlar ya tapmak kelimesinin manasını bilmiyorlar ya da İslam’ı.

Tapmak, ibadet etmek demektir. İbadet ise, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin (rahimehullah) tarifiyle, kendisinde itaatin, rağbetin ve rubûbiyeti kabullenmenin toplanmasıdır.[1] Yani bir insanın birisine tapması için ona itaat etmesi, kutsaması ve onda yaratmak, şifa vermek gibi ilahlık vasıflarını görmesi gerekir.

Putperestler putlara taparken bizatihi onlar için kurban keser, onlara adak adar, onlara dua eder, şifayı onlardan beklerdi. Yani putperest olmak demek şekil olarak karşısına geçmekten ibaret değildi.

Halbuki İslam’ın en temel vurgusu bir olan Allah’a ibadet etmektir. Yalnızca O’na kulluk etmek ile başlar Kur’an’ı Kerim.[2] Müslümanların Kabe’nin etrafında dönmeleri ona tapmalarından değil, Allah’ın “Beyt-i Âtik’i tavaf etsinler[3] emrinden dolayıdır. Kabe’ye dönerek namaz kılmaları onun tuğlası kutsal olduğu için değil, Cenab-ı Hakk’ın “Artık namazda yüzünü Mescid-i Haram’a dön[4] emr-i ilahisinden kaynaklanmaktadır. Zira Müslümanlar için Kâbe, kıble yani “yön” mahiyetindedir. Dünyadaki tüm Müslümanlar farklı farklı yerlere dönerek namaz kılmasın diye bir kıble gerekir o da Kabe’nin bulunduğu mekandır.

Dolayısıyla Müslümanlar Kâbe için namaz kılmazlar. Kabe’ye dönmek suretiyle zaman ve mekândan münezzeh olan Allah için kılarlar. Bir şeye dönerek namaz kılmak onu putlaştırmak manasına gelseydi o zaman hiçbir Müslüman şirkten kurtulamazdı. Çünkü ya toprağa doğru dönecek ya duvara ya taşa ya da dereye. Bu mesele için bu kadar cevabın kâfi olduğunu düşündüğümüzden sözü fazla uzatmak istemiyoruz. Sadece son olarak şunu söyleyelim, canlıların suretinin resmedilmesini bile hoş görmeyen İslam’ı putperestlikle bağdaştırmak, güneşin soğuk olduğunu iddia etmekten farksızdır.


[1] Ebû Hanife, el-Âlim ve’l-Müteallim, Yayınevi yok, s.33

[2] Fâtiha, 5

[3] Hacc, 29

[4] Bakara, 144

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu