Soru-Cevap

Bakterilerin Çifti Var mı?

Soru: Kur’an’da her şeyin çift olarak yaratıldığı geçiyor. Fakat bakterilerin çifti yok. O zaman bu ayeti nasıl anlamalıyız?

Cevap: İlgili ayetler şöyledir:

“Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.” (Zariyat, 49)

“Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.” (Yâ Sîn, 36)

Zevc Kelimesinin Manası

Ayetlerde çift olarak çevirdiğimiz kelime “zevc”dir. Zevc, aslında “ikili” manasındadır. Terlik gibi ikincisi olan bire kullanılabildiği gibi, gece-gündüz, yaz-kış, doğu-batı, kadın-erkek gibi kavramlar için de bu kelime kullanılmaktadır.[1]

Gerçekten de kâinat, ezdâd ve ezvâcın muhteşem uyumu ile yaratılmış olup her şeyin bir çifti bulunmaktadır. Hak-batıl, doğru-yanlış, melek-şeytan, karanlık-aydınlık, kafir-mümin, artı-eksi, sıcak-soğuk, zengin-fakir, zor-kolay…

Dolayısıyla yukardaki ayetlerde geçen zevc kelimesi, kadın-erkek ile sınırlı olmayıp yer-gök, deniz-kara, ölüm-hayat gibi tüm çiftlere şâmildir.[2]

Atom Altı Parçacıklar ve Çift Olmaları

Gerçekten de Cenab-ı Allah atom altı parçacıkları dahi çift olarak yaratmıştır. Sözgelimi, elektronun çifti pozitron, protonun zıt çifti antiproton, nötronun zıt çifti antinötron, nötrinonun zıt çifti antinötrinondur. Hatta şu ana kadar tespit edilen en küçük parçacık olan kuarklar dahi yukarı kuark (up quark) ve aşağı kuark (down quark) olmak üzere çiftlerdir.

Bakterilerin Çifti

Yazımızın ana teması olan bakteriler de bu çift olarak yaratılma kanunundan müstağni değillerdir. Nitekim bakteriler de yararlı (probiyotik) ve zararlı bakteriler (patojen); oksijenli ortamda yaşayan (aeorb), oksijensiz ortamda yaşayan (anaerob); kendi enerjisini üreten, (ototrof), üretemeyen bakteri (hermotrof) olmak üzere farklı itibarlarla ikiye ayrılmaktadır.

Netice

Evrende gördüğümüz veya göremediğimiz her şey muazzam bir ikilik içindedir. Bu ikilik ya ezvâc (eş) ya da ezdâd (zıt) olmak üzere iki kısımdır. Dolayısıyla her mahlukun bir mukabili bulunmakta iken eşi, benzeri, ortağı, çifti, zıttı olmayan tek varlık Cenab-ı Allah’tır.

İddiaya medar olan ayetlerdeki zevc kelimesinin manası “dişi-erkek” olmaktan çok daha geniştir. Dolayısıyla bakterinin eşinin olmaması ayet ile herhangi bir çelişki oluşturmamaktadır. Zira bakterinin de birçok itibarla ikiye ayrıldığını az evvel zikretmiştik.

Zaten maddenin özü olan atom ve onu oluşturan parçacıklar dahi çiftlerden teşekkül ediyorsa, kâinatta hiçbir madde çiftlikten kurtulamaz demektir.


[1] İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, 2/291.

[2] Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl, Dâru’l-Kelimi’t-Tayyib, 3/379.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu