MakalelerTasavvuf

Beyzâde Mustafa Efendi’nin Risâletü’s-Sülûk İsimli Eseri (İnceleme-Metin) -1-

  بسم الله الرحمن الرحيم

Müellifin Tanıtımı

Müellifin terceme-i halini yaptığımız yazıyı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sülûk Risalesi

Bu konuyu birkaç başlıkta ele alabiliriz;

Eserin Mahiyeti ve Telif Tarihi

Beyzâde Efendi, ilerde yayınlayacağımız Yanyalı Yusuf Efendi’ye gönderdiği icazet-nâmede kendisine ait bir manzumeyi okumasını tavsiye etmiş ve ondan bazı nakillerde bulunmuştur. Söz konusu nakillerin içeriği ile örtüşen bir manzumeye rastlamamamızın yanı sıra bu nakillerin Beyzâde Efendi’ye nispet edilen Sülûk Risâlesi ile neredeyse birebir aynı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Sülûk Risâlesi ya vakıf olamadığımız o manzumenin veya söz konusu icazet-nâme metninin bir muhtasarı olmalıdır ki bu ihtisarı, Beyzâde Efendi kendisi yapmış olabileceği gibi başkası da yapmış olabilir. Nitekim risale, müstakil bir telif havası vermemektedir. Öyleyse icazet-nâmenin İBB Atatürk Kitaplığı’ndaki nüshasının Sülûk Risalesi’nin bir nüshası olduğunun söylenmesi hatalıdır. Mezkur icazet-nâme metninin aksine Sülûk Risalesi’nin sonunda telif tarihi olarak müellifin vefatından bir sene öncesi olan 1199 senesi verilmiştir.

Eserin İçeriği

Eserde şu sorulara cevap verilmiştir:

– Sâlik olmak isteyen biri, mürşid-i kâmil bir şeyh bulamazsa ne yapmalı; nasıl sülûk etmelidir?
– Vefat etmiş olan meşâyıhın ruhlarından istifade etmek mümkün müdür?
– Yaşayan şeyhlerle bir araya gelip sohbetlerinde bulunmadan mektup veya elçi vasıtasıyla icazet alarak onlardan istifade etmek mümkün müdür?

Nüsha Tavsifi

Eserin 3 nüshası tespit edilmiştir;

– Matbu Nüsha
Mehmed Murad Efendi’nin 1264 senesinde Beyzâde Efendi’nin tüm eserlerinin bastırdığı mecmuanın içindeki nüshadır.
– Darülmesnevi Nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi, Darülmesnevi Koleksiyonu, nr. 135, vr. 37-40’da kayıtlı nüshadır. Nüsha, Mehmed Murad Efendi’nin hattıyla olup Beyzâde Efendi’nin tüm eserlerini içermektedir.
– Reşid Efendi Nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Koleksiyonu, nr. 404, vr. 32a-33a’da kayıtlı nüshadır ki hicri 1215 tarihlidir.

Bir sonraki yazımızda inşallah eserin tahkikli hali yayınlanacaktır.

Muvaffakiyet Allah’tandır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu