HaberlerKitaplar

Fethu Ebvâbi’d-dîn Yenilenen Baskısıyla Raflarda!

Fethu Ebvâbi’d-Dîn

Fethu Ebvâbi’d-Dîn, Molla Aliyyü’l-Kârî tarafından, Sühreverdiye Tarikatı’nın kurucusu Şihâbüddin es-Sühreverdî’nin amcası Ebu’n-Necib es-Sühreverdî’nin Âdâbü’l-Mürîdîn adlı eserine yapılmış bir şerh çalışmasıdır.

İsmailağa Telif ve Araştırma Merkezi tarafından ilk defa üç temel ve iki yardımcı nüsha ile mukabelesi yapılıp Siraç Yayınevi tarafından basılmıştır.

Metin olarak yazılan Âdâbü’l-Mürîdîn adlı eser, sûfiyyenin temel inanç esaslarını, dinî yaşantılarını ve sosyal ilişkilerini kendilerine has bir hassasiyetle yirmi altı başlık altında anlatmaktadır. Sûfilerin bu anlayışlarını âyet, hadis, selef-i salihinin söz ve uygulamaları ile meşayıhın tutum ve davranışlarına dayandırmaktadır. Aliyyü’l-Kârî tarafından yapılan şerhi Fethu Ebvâbi’d-Dîn ise, bu kaynakları daha da zenginleştirip metnin anlaşılmasını kolaylaştıracak açıklamalara yer vererek eserden istifadeyi artırmıştır. Gözden geçirilmiş yeni baskıda, ihtiyaç duyulan yerler daha fazla harekelendirilerek doğru okumaya ve anlamaya yardımcı olunmuştur. Eksiklikler giderilmeye çalışılıp yanlışlar en asgariyi indirilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Söz konusu eser Siraç Yayınevi tarafından neşredilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu