Soru-Cevap

Aceleci Olmak Şeytandan Mıdır? 

Allah’a hamd, Rasülüne salat ve selamdan sonra;

Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz Kur’an-ı Hakîm’inde aceleci olmanın kötü bir ahlak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmaktadır: “İnsan (tabiatında) aceleci olarak yaratıldı.[1]

Başka bir ayette de “İnsan pek aceleci oldu.”[2] buyrularak insanın bu vasfına dikkat çekilmiştir.

Aynı şekilde Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) birçok hadis-i şerifinde aceleci davranmaktan sakındırmıştır. Örnek olarak kendisini ziyarete gelen el-Eşecc Abdu-l Kays’a: “Sende Allah’ın sevdiği iki ahlak var; yumuşak huylu olmak ve aceleci olmamak.[3] Buyurarak buna dikkat çekmiştir.

İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Temkinle hareket etmek Allah’tan, acele etmek ise şeytandandır.[4]

Bu ve bunun gibi hadis-i şeriflerden aceleci olmanın Allah’ın hoşnut olmadığı bir haslet olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu genel manada anlaşılmamalıdır. Nitekim hayırlı işler için acele etmeyle alakalı birtakım ayet ve hadis-i şerifler mevcuttur. Mesela Allah Teâlâ sevdiği kulların vasıflarından bahsederken “Onlar hayırlı işlere sürat ederler.”[5]  buyurmaktadır.

Yine aynı manada Peygamber Efendimiz de (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Her işte olması gereken aceleci olmamaktır, ahiret işleri müstesna.[6]

Dolayısıyla bazı hadis-i şeriflerde geçen “Acele etmek şeytandandır” ifadesi dünya işlerine mahsustur. Ahiret işlerinde ise fırsat elden gitmemesi ve ölmeden önce bir hayır daha işleme gayesi ile acele edilmesi gerekmektedir.

[1] Enbiya, 37.

[2] İsra, 11.

[3] Müslim, Sahih, No: 17.

[4] Tirmizi, Sünen, No: 2012.

[5] Müminûn, 61.

[6] Ebu Davud, Sünen, No: 4810.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu